ร่วมงานกับเรา

รู้จักเราให้มากขึ้น

AWS ชู ‘คลาวด์’ หนุนสตาร์ทอัพไทยเดินบนเส้นทางยั่งยืน
AWS ชู ‘คลาวด์’ หนุนสตาร์ทอัพไทยเดินบนเส้นทางยั่งยืน

ทีม ENRES คว้าสุดยอดดิจิทัลสตาร์ทอัปไทย ชูโซลูชันพลังงานแก้ปัญหาเมือง รับเงินรางวัล 600,000 บาท
ทีม ENRES คว้าสุดยอดดิจิทัลสตาร์ทอัปไทย ชูโซลูชันพลังงานแก้ปัญหาเมือง รับเงินรางวัล 600,000 บาท

ออริจินร่วมมือกับ ENRES นำ AI และ IoT ดูแลคอนโดอัจฉริยะ
ออริจินร่วมมือกับ ENRES นำ AI และ IoT ดูแลคอนโดอัจฉริยะ

a day : สตาร์ทอัพนำเสนอการประหยัดพลังงานทางเลือกใหม่ด้วยเทคโนโลยี AI
a day : สตาร์ทอัพนำเสนอการประหยัดพลังงานทางเลือกใหม่ด้วยเทคโนโลยี AI

โครงการประกวด GSB สุดยอด SMEs Startup ตัวจริงรองชนะเลิศอันดับ 3 มี 7 ผลงาน ได้รับเงินทุน 100,000 บาท
โครงการประกวด GSB สุดยอด SMEs Startup ตัวจริงรองชนะเลิศอันดับ 3 มี 7 ผลงาน ได้รับเงินทุน 100,000 บาท

รางวัลนวัตกรรมการจัดการพลังงานดีเด่นด้วยเทคโนโลยี 4.0โครงการประกวดการเพิ่มประสิทธิภาพด้านการอนุรักษ์พลังงานทดแทน โดยเทคโนโลยี 4.0 (TE-IT 2019)
รางวัลนวัตกรรมการจัดการพลังงานดีเด่นด้วยเทคโนโลยี 4.0โครงการประกวดการเพิ่มประสิทธิภาพด้านการอนุรักษ์พลังงานทดแทน โดยเทคโนโลยี 4.0 (TE-IT 2019)

BTimes : ENRES แพลตฟอร์มบริหารข้อมูลใช้พลังงานในตึกสูง โรงงาน ยุคเอไอ
ENRES to GSB
Smart City เมืองดีสำหรับทุกคน The Happening สิ่ง • ประกอบ • สร้าง
ENRES สตาร์ทอัพสายประหยัดพลังงานทางเลือกใหม่ด้วยเทคโนโลยี I TNN Startup
ENRES raises Pre Series-A round from BCPG and Expara (Thailand) proceeds to scale up and digitize buildings
ENRES raises Pre Series-A round from BCPG and Expara (Thailand) proceeds to scale up and digitize buildings

ENRES ผู้ชนะ สตาร์ทอัพด้านเมืองอัจฉริยะ “Smart City” หรือ depa Accelerator Program
ENRES ผู้ชนะ สตาร์ทอัพด้านเมืองอัจฉริยะ “Smart City” หรือ depa Accelerator Program

ENRES คว้ารางวัล Future Makers Regional Program 2019
ENRES คว้ารางวัล Future Makers Regional Program 2019

รางวัล Bronze Award ได้รับข้อเสนอด้านการลงทุนเป็นจำนวนเงิน 2.4 ล้านบาท (ราว 75,000 เหรียญสหรัฐฯ)
รางวัล Bronze Award ได้รับข้อเสนอด้านการลงทุนเป็นจำนวนเงิน 2.4 ล้านบาท (ราว 75,000 เหรียญสหรัฐฯ)

ที่ได้รับทุนสนับสนุนต้นแบบพัฒนาอุตสาหกรรมและระบบอัตโนมัติจำนวน 400,000 บาท
ที่ได้รับทุนสนับสนุนต้นแบบพัฒนาอุตสาหกรรมและระบบอัตโนมัติจำนวน 400,000 บาท

Startup Marketplace is Live Now : ENRES
ENRES พลังงานเพื่อคุณ !!
จัดการพลังงานด้วยระบบสมองกลอัจฉริยะ AI และ IoT by ENRES
แพลตฟอร์มเพิ่มประสิทธิภาพการใช้พลังงาน MONO29 NEWS
[AIS The StartUp] ENRES สตาร์ทอัพสาย IoT กับการประหยัดพลังงานด้วยเทคโนโลยี AI

ร่วมงานกับเราจะได้อะไรบ้าง

 • ออฟฟิศอยู่ใกล้ BTS อารีย์ เดินทางสะดวก ของกินเพียบ
 • ได้ร่วมงานและเรียนรู้จากรุ่นพี่ Software Engineer จากบริษัทใน Silicon Valley
 • MacBook Pro
 • แต่งกายตามสบาย เวลาเข้างานยืดหยุ่น
 • บริษัทส่งเสริมให้มีการพัฒนาตัวเองและเรียนรู้สิ่งใหม่ๆอย่างต่อเนื่อง
 • ได้ทำงานในระบบที่มีลูกค้าใช้จริงและกำลังเจริญเติบโตรวดเร็ว มี Impact
 • ประกันสุขภาพกลุ่ม เบิกค่ารักษาพยาบาล/ทำฟันได้
 • ประกันสังคม
 • สามารถทำงาน Work from home

ส่ง resume พร้อมแนบผลงานที่ผ่านมา ระบุตำแหน่งที่ต้องการ ส่งมาได้ทาง [email protected]

ตำแหน่งที่เรากำลังตามหา

Responsibilities

 • เรียนรู้ ศึกษา ค้นคว้าและพัฒนาตัวเอง รวมทั้งถ่ายทอดความรู้ระหว่างกันใน high performance ทีม เพื่อส่งเสริมให้เกิดการพัฒนาความรู้ ความสามารถ และ expertise ของทีมอย่างต่อเนื่อง
 • เรียนรู้และทำงานร่วมกันในการทำงานแบบ Agile ทีม มีความคล่องตัวและมีประสิทธิภาพในการทำงาน ทั้งนี้เพื่อให้สอดคล้องกับ Product Development Life-cycle ที่มีความยึดหยุ่นและมีประสิทธิภาพสูง
 • ออกแบบและพัฒนา Web Application ด้วยเทคโนโลนีชั้นนำของโลก (Cutting Edge Technology)
 • ออกแบบและพัฒนา Big Data Platform ที่มีประสิทธิภาพสูงและสามารถรองรับการขยายการทำงานและข้อมูลขนาดใหญ่ได้ในอนาคต (efficiency and scalability)
 • ออกแบบและพัฒนา Front-end ที่มีการแสดงผลต่างๆจาก Data Analytics ให้เข้าใจง่ายและเหมาะสมสำหรับการนำไปใช้จริง (UX and UI)
 • เรียนรู้และเข้าใจการทำงานแบบ Test Driven Development และรับผิดชอบในการทำ Unit Test ในขอบเขตงานของตนเอง
 • ร่วมกันกับทีมในการพัฒนาและส่งเสริมการกระบวนการทำงานของทีมพัฒนาให้สอดคล้องกับการทำงานแบบ DevOps

Required Skills & Qualifications

 • มีประสบการณ์ทำงานตั้งแต่ 1 ปีขึ้นไป
 • มีประสบการณ์การเขียนโปรแกรมด้วย React JS (React Web หรือ React Native)
 • ให้ความสำคัญและสามารถทำงานร่วมกับผู้อื่นเป็นทีม มีความเชื่อว่างานที่เกิดจากการคิด การวิเคราะห์ร่วมกันจากคนในทีม จะก่อให้เกิดงานที่มีคุณภาพและประสิทธิภาพมากกว่างานที่เกิดจากความคิดคนใดคนหนึ่ง
 • การศึกษาวุฒิปริญญาตรี สาขา Computer Science, Software Engineering, Computer Engineering หรือสาขาอื่นที่เกี่ยวข้อง
 • มีประสบการณ์การเขียนโปรแกรมในภาษาและเทคโนโลยีดังต่อไปนี้ PHP, Javascript, HTML/CSS, และ SQL
 • มีความสนใจในการศีกษาค้นคว้าและพัฒนาตัวเองอย่างต่อเนื่องในขอบข่ายของ Software Development สามารถอ่านและทำความเข้าใจ Technical Documentations ในภาษาอังกฤษ
 • ประสบการณ์การใช้ Source Control เช่น Github หรืออย่างอื่นที่เกี่ยวข้อง

Technology

 • Next.js (React Framework)
 • Redux Toolkit
 • Electron.js
 • TypeScript
 • HTML/CSS
 • Lumen (PHP Framework)
 • TimescaleDB
 • Docker
 • AWS service