แพ็กเกจ

Online Energy Monitoring

Online Energy Monitoring

ตรวจวัดเพื่อดูแนวโน้มและปริมาณการใช้พลังงานไฟฟ้าของอาคาร ออนไลน์แบบเรียลไทม์ ตลอด24 ชม


คุณจะได้รับ

  • ข้อมูลเรียลไทม์
  • แจ้งเตือนผ่านอีเมล์ และ LINE Application
  • ติดตั้งง่าย ผ่าน WiFi หรือ 4G

Building Health Monitoring

Building Health Monitoring

ตรวจสอบคุณภาพ และตรวจวัดการใช้พลังงาน ไฟฟ้าของอาคาร ตามมาตรฐานสากล ออนไลน์ แบบเรียลไทม์ตลอด 24 ชม.พร้อมทีมผู้เชี่ยวชาญ ให้คำปรึกษา


คุณจะได้รับ

  • รับรู้ และมั่นใจ ด้วยระบบตรวจสอบคุณภาพ ตามมาตรฐานสากล ตลอด 24 ชม.
  • ป้องกันความเสียหาย การหยุดชะงักของธุรกิจ
  • ประหยัด 5-20% ค่าไฟฟ้า,ลดพลังงาน ลดค่าซ่อมแซม อัตราการเสียหายของอุปกรณ์

Digital Energy Solutions

Digital Energy Solution

โซลูชั่น เพื่อลดการใช้พลังงาน และตรวจสอบ ผลประหยัด แบบเรียลไทม์ตลอด 24 ชม.
- ระบบควบคุมความเร็วรอบ VSD
- ระบบทำน้ำเย็น
- โซล่าเซลล์


คุณจะได้รับ

  • ตรวจสอบสถานะการทำงานเครื่องจักรออนไลน์
  • ติดตามผลประหยัดพลังงาน
  • จุดเหมาะสมในการควบคุม (Optimization)