บริการของเรา

ENRES (เอ็นเรส) ให้บริการระบบวิเคราะห์และตรวจสอบคุณภาพ และการใช้พลังงานอาคารอัตโนมัติ ได้แก่ ระบบไฟฟ้า อากาศ น้ำ ด้วยเทคโนโลยี IoT และ AI (ปัญญาประดิษฐ์) แบบเรียลไทม์ตลอด 24 ชม.ตามมาตรฐานสากล พร้อมทีมผู้เชี่ยวชาญให้คำปรึกษา ทำให้คุณรับรู้ มั่นใจ ปลอดภัยและลดค่าใช้จ่าย ในการดำเนินธุรกิจคุณ

บริการของเรา

Online Energy Monitoring

Online Energy Monitoring

ตรวจวัดปริมาณและแนวโน้มการใช้พลังงานไฟฟ้า ออนไลน์แบบเรียลไทม์ตลอด 24 ชม ด้วยเทคโนโลยี IoT (Internet of Things) แสดงผลและแจ้งเตือน คุณภาพ การใช้พลังงาน และเหตุผิดปกติผ่าน Email และ LINE ตลอด 24 ชม. เพื่อให้องค์กรของคุณเห็นภาพรวมและได้รับรู้ได้ทันที

Building Health Monitoring

Building Health Monitoring

วิเคราะห์และตรวจสอบคุณภาพ และการใช้พลังงานอาคารอัตโนมัติ ด้วยเทคโนโลยี IoT และ AI (ปัญญาประดิษฐ์) สำหรับ

power-quality-logo.pngคุณภาพไฟฟ้า
water-quality-logo.pngคุณภาพน้ำ
air-quality-logo.pngคุณภาพอากาศ
electricity-power-logo.pngพลังงานไฟฟ้า

ด้วยหลักการ Monitoring-Based Commissioning (MBCx) ตามมาตรฐานสากลได้แก่

leed logo
osha logo
who logo
iec logo
ieee logo
ashrae logo

ออนไลน์แบบเรียลไทม์ตลอด 24 ชม. พร้อมทีมผู้เชี่ยวชาญให้คำปรึกษา

ทำให้คุณมั่นใจ ควบคุมคุณภาพอาคาร ความปลอดภัย ไร้อุปสรรคในการดำเนินธุรกิจคุณ

Digital Energy Solution

Digital Energy Solution

ดิจิตอลโซลูชั่นประหยัดพลังงาน สำหรับ

vsd logoระบบควบคุมความเร็วรอบ VSD
chillers logoระบบทำน้ำเย็น
solar logoระบบโซล่าเซลล์

ด้วยเทคโนโลยีของเอ็นเรส สามารถตรวจสอบสถานะการทำงานของเครื่องจักรติดตามตรวจสอบผลประหยัด หาจุดเหมาะสมในการควบคุม (Optimization) ออฟไลน์และ ออนไลน์ แบบเรียลไทม์ 24 ชม.

ทำให้คุณสามารถรับรู้และมั่นใจในการควบคุมเครื่องจักร