เทคโนโลยี

Feature

Real-Time Monitoring and Analysis
Continuous Analytics
Wireless Installation
Cloud Storage
Portfolio
Data Integration

Real-Time Monitoring and Analysis

แสดงผลและแจ้งเตือน คุณภาพและการใช้พลังงานไฟฟ้า ออนไลน์แบบเรียลไทม์ พร้อมแจ้งเตือนเหตุผิดปกติผ่าน Email และ LINE ตลอด 24 ชม. ด้วยเทคโนโลยี IoT (Internet of Things) ช่วยให้คุณรับรู้และเห็นภาพรวมขององค์กรได้ทันที

real_time.webp