AI Factory and Building Health Check

Empower Your Organization to Sustainability

บริการ AI ตรวจสุขภาพโรงงานและอาคารธุรกิจ เพื่อความยั่งยืนของธุรกิจคุณ

Problems

Hidden problems of Sustainability

ปัจจุบัน หลายองค์กรดำเนิน กิจกรรมเพื่อความยั่งยืน โดนมุ่งเน้นไปที่ผลลัพธ์
ทั้งในด้านการเดิบโตของธุรกิจและเป็นมิตรต่อสิ่งแวดล้อม แต่ก็มันจะพบกับ ปัญหาและคำถามที่ไม่ได้คำตอบ

Sustainable Activities

 • Smart Factory
 • Quality Standards
 • Carbon Neutrality
 • Energy Efficiency Solutions
 • Solar Energy
 • Digital Management Solutions

Problems and Questions

 • ประสิทธิภาพการผลิต ดีกว่านี้ได้อีกไหน
 • ไลน์การผลิตหยุด เกิดของเสีย รู้ก่อนเพื่อป้องกันได้ไหน
 • ลงทุนโครงการประหยัดพลังงาน ทำไมค่าไฟไม่ลด
 • ลดค่าไฟฟ้า ทำอย่างไรให้ยั่งยืน ตรวจสอบได้

Root Cause

Where These Problems and Questions Come From

Why existing Solutions such as SCADA, CPMS, EMS, etc is not enough to matintain the processes

 • บุคลากรจำกัด ไม่สามารถวิเคราห์ตรวจสอบได้ตลอด 24 ชม.
 • การวิเคราะห์สรุปผลรายเดือน ไม่ทันเหตุการณ์ทำให้พลาดโอกาสและเกิดความเสียหาย
 • มีโซลูชั่นแยกกันหลายระบบ ทำให้บริหารจัดการยาก
 • ข้อมูลที่ใช้งานไม่ถูกต้อง ทำให้วิเคราะห์ผิดไม่พลาดไม่น่าเชื่อถือ
 • ทีมงานใหม่ ไม่ได้รับการโอนถ่ายความรู้ครบถ้วน

Our Solution

AI Factory and Building Health Check

Real-time Summary for Sustainable Process

ช่วยผู้บริหารและทีมงานเข้าถึงข้อมูลที่จำเป็นต่อการตัดสินใจ ที่ผ่านการวิเคราะห์มาแล้วได้ทันที ด้วยระบบวิเคราะห์ข้อมูลอัตโนมัติ
ลดขั้นตอนการทำงานซ้ำ บริหารจัดการทุกๆระบบในที่เดียว และสร้างความมั่นใจให้ธุกรกิจข้บเคลื่อนด้วยข้อมูล

Benefit of Our Service

Sustainable Process and Outcome

คุณจะสามารถมั่นใจได้ว่า ธุรกิจของคุณกำลังดำเนินงานอย่างมีประสิทธิภาพตลอดเวลา
ช่วยให้ธุรกิจของคุณเติบโตอย่างยั่งยืน และเป็นมิตรต่อสิ่งแวดล้อม

ข้อมูลครบถ้วนถูกต้องในที่เดียว

ข้อมูลจากทุกๆระบบจะถูกรวม
และตรวจสอบไว้ในที่เดียว
ช่วยให้คุณเข้าถึงข้อมูลในมิติใหม่

ลดขั้นตอนการทำงาน

ขึ้นตอนต่างๆ ที่ไม่จำเป็นจะหายไป
ด้วยการทำงานผ่านระบบวิเคราะห์อัตโนมัติ
และการบริหารจัดการในที่เดียว

เพิ่มศักยภาพด้วยการตัดสินใจจากข้อมูล

ข้อมูลสรุปที่ผ่านการวิเคราะห์อัตโนมัติ
จะช่วยให้คุณตัดสินใจได้ตรงจุด
และทันต่อทุกๆเหตุการณ์

เพิ่มประสิทธิภาพ และคุณภาพการผลิต

ด้วยผลวิเคราะห์อัตโนมัติจาก AI
จะช่วยให้คุณเห็นโอกาสในการ
เพิ่มผลผลิต หรือลดกิจกรรม
ที่ไม่มีประสิทธิภาพ

ลดความเสียหายจากเหตุผิดปกติ

เห็นพฤติกรรมผิดปกติก่อนที่จะเกิดความเสียหาย
ช่วยให้คุณแก้ปัญหาได้ทัน ลดค่าซ่อมบำรุ่ง
และความเสียหายที่จะเกิดจากการหยุดบริการหรือการผลิต

ควบคุมผลประหยัด ลดค่าใช้จ่ายอย่างยั่งยืน

ทั้งการลดขั้นตอน เพิ่มประสิทธิภาพ
ลดความเสียหาย จะช่วยให้คุณ
ลดต้นทุนทั้งในด้าน แรงงาน
พลังงาน และต้นทุนอื่นๆของธุรกิจคุณ

How Our Services Work

4-Steps Solution

4 ขั้นตอนการทำงานที่ครบวงจรของเรา ที่จะเริ่มใช้งานได้อย่างรวดเร็ว
และเห็นผลลัพธ์ที่ชัดเจนได้ภายในเวลาเพียง 3 เดือน

Understanding
ศึกษาเป้าหมาย ขั้นตอนการทำงาน เทคโนโลยี
ที่ใช้งานอยู่ เงื่อนไขข้อจำกัดและปัญหาขององค์กรที่ต้องการแก้ไข

Design
ออกแบบระบบวิเคราะห์อัตโนมัติ Analytic Process Automation (APA)
ให้สอดคล้องการทำงานขององค์กร ต่อยอดจากเทคโนโลยีที่ใช้งานในปัจจุบัน

Connects to All
เชื่อมต่อและตรวจสอบความถูกต้องของข้อมูลได้จากต้นทางต่างๆดังนี้

ระบบปฎิบัติการ ที่ใช้งานอยู่ เช่น SCADA OEE CPMS EMS Digital Meter & Sensor

รวมถึงระบบประหยัดพลังงาน เช่น Solar PV และ VSD

All Solutions in one place

 • AI Facility Health Check
 • Insight Dashboards
 • Smart Notification
 • Business intelligence reports
 • Single Platform Management

Consulting
สนับสนุนด้านวิเคราะห์ข้อมูล พัฒนาการใช้งาน
ให้สอดคล้องกับการทำงานจริงขององค์กร

Optimization
หาศักยภาพในการเพิ่มประสิทธิภาพ คุณภาพการผลิต
และการประหยัดพลังงาน

Alert Center
แจ้งเหตุการณ์สำคัญที่กระทบต่อธุรกิจ
ตลอด 24 ชม.

AIOT Platform

AI Health Check

บริการตรวจสุขภาพอัตโนมัติของเราแบ่งออกเป็น 4 ประเภทหลัก รองรับทุกๆระบบในโรงงานและอาคารของคุณ

AI Health Check

Analytic Techniques

เทคนิคการวิเคราะห์ที่ใช้ในบริการตรวจสุขภาพอัตโนมัติของเราแบ่งออกเป็น 2 รูปแบบ

Level of Impact

Automated Fault Detection (AFD)
การตรวจสอบความผิดพลาดแบบอัตโนมัติ ช่วยในการวิเคราะห์ตรวจสอบประสิทธิภาพ คุณภาพการทำงาน ของทุกๆระบบ รวมถึงสาเหตุปัจจัยที่เกี่ยวข้อง

Automated Anomaly Detection (AAD)
การวิเคราะห์ตรวจสอบพฤติกรรมที่เปลี่ยนไป ช่วยให้พบเห็นความผิดปกติ ก่อนที่จะเกิดความเสียหาย กระทบต่อธุรกิจ

ผลลัพธ์ของ AI Health Check จะถูกแบ่งระดับความสำคัญเพื้อให้เข้าใจง่าย
สอดคล้องต่อการทำงานขององค์กร และทำให้ทีมงานสามารถใช้งานได้ทันต่อเหตุการณ์

Our Success Story

Trusted by Leading Corporates

We bring solutions to make life easier for our customers.