ENRES (เอ็นเรส) ช่วยให้คุณรับรู้และแก้ไขปัญหาภายในอาคาร เรื่อง ระบบไฟฟ้า น้ำ อากาศ และพลังงานไฟฟ้า ด้วยเทคโนโลยี IoT (Internet of Things) และ AI (ปัญญาประดิษฐ์) สื่อสารผ่านมือถือแบบเรียลไทม์ตลอด 24 ชม. ทำให้คุณรับรู้ มั่นใจ และลดค่าใช้จ่ายในการดำเนินธุรกิจคุณ

ปัญหาที่พบบ่อย?

ถ้าคุณเคยพบปัญหาเหล่านี้ภายในอาคาร ธุรกิจของคุณเกิดความเสียหายแน่นอน
ENRES (เอ็นเรส) จะช่วยให้คุณเข้าใจปัญหาของสุขภาพ และการใช้พลังงานภายในอาคารที่ซ่อนอยู่ ที่จะกลายเป็นปัญหาใหญ่สำหรับธุรกิจคุณ

คุณภาพไฟฟ้า

 • ไฟตก ไฟดับ ไฟกระชาก ไฟไหม้
 • ธุรกิจหยุดชะงัก ระบบไฟฟ้าไม่ทำงาน
 • อุปกรณ์อีเล็กทรอนิกส์ราคาสูง เสียหาย
 • ค่าปรับจากการไฟฟ้านครหลวงและ การไฟฟ้าส่วนภูมิภาค

คุณภาพอากาศ

 • แอร์ไม่เย็น ลูกค้าไม่พอใจ
 • ควบคุม อุณหภูมิไม่ได้ สินค้าเสียหาย
 • ปริมาณฝุ่นในอาคารมาก
 • เกิดเชื้อราบริเวณฝ้าเพดาน

คุณภาพน้ำ

 • น้ำไม่ไหล น้ำล้น
 • น้ำขุ่น มีกลิ่น
 • น้ำไม่มีคุณภาพ

พลังงานไฟฟ้า

 • ค่าไฟฟ้าสูง
 • ไม่เข้าใจต้นทุนการใช้พลังงาน
 • ไม่รู้ประสิทธิภาพการใช้พลังงาน
 • ไม่มั่นใจในการปรับปรุงระบบพลังงาน

ประโยชน์และจุดเด่น

สิ่งที่คุณจะได้รับจาก ENRES (เอ็นเรส) คุ้มค่า เกินกว่า ค่าบริการรายเดือน

REASSURE BUSINESS

คุณรับรู้และมั่นใจในการดำเนินธุรกิจ แบบเรียลไทม์ ด้วยเทคโนโลยี IoT และ AI

BE THE FIRST TO KNOW

รับรู้สถานการณ์ด้วยเทคโนโลยี ที่มีระบบแจ้งเตือน และส่งข้อมูลเข้าสู่มือถือคุณ ตลอด 24 ชม.

UNDERSTAND YOU BUILDING

เข้าใจเกี่ยวกับคุณภาพภายในอาคาร ช่วยให้คุณ ลงทุนแก้ไขได้ตรงจุด ตัดสินใจได้ถูกต้อง

GET YOUR TIME BACK

มีเวลามากขึ้นในการทำสิ่งสำคัญสำหรับองค์กร ไม่ต้องปวดหัวกับการจัดการและวิเคราะห์ข้อมูลมากมาย

SAVE MORE

ประหยัดเงินค่าใช้จ่ายถึง 5-20% ลดต้นทุนพลังงาน ค่าซ่อมแซม และความเสี่ยงของการเกิดอันตราย

MORE PEACE OF MIND

เพิ่มความสบายใจให้ทีมงานของคุณในการทำงาน และ สร้างความมั่นใจในการดำเนินธุรกิจ ตลอด 24ชม.

องค์กรที่ไว้วางใจ

Partner

รางวัลที่ได้รับ