QA Engineer / Software Tester

หน้าที่และความรับผิดชอบ

 • ปรับปรุงวิธีการทดสอบ และ Software Configuration ให้มีประสิทธิภาพ
 • ปรับเปลี่ยนวิธีการทดสอบจาก Manual เป็น Automate ให้ได้มากที่สุด โดยใช้ Code และ Script
 • กำหนดวิธีและคู่มือการทดสอบสำหรับ Tracking และแก้ไขปัญหาของซอฟต์แวร์
 • สร้าง Test Case เพื่อวินิจฉัยปัญหา และแก้ไข Bug รวมทั้งจำลองข้อมูลเพื่อนำไปทดสอบให้แน่ใจว่า ในแอปพลิเคชันมีการทดสอบที่ครอบคลุมทุกด้าน
 • ค้นหาโปรแกรมหรือวิธีใหม่ ๆ เพื่อให้ได้วิธีการทดสอบที่ดีที่สุด
 • ผลักดันและสนับสนุนทีม development ในการใช้สคริปต์ทดสอบอัตโนมัติ
 • ทำงานร่วมกับทีม development อย่างใกล้ชิดเพื่อสนับสนุนทิศทางธุรกิจที่รวดเร็ว

ทักษะและคุณสมบัติที่จำเป็น

 • มีประสบการณ์ทางด้าน Quality Assurance อย่างน้อย 1 ปี
 • การศึกษาวุฒิปริญญาตรีจากสาขาเกี่ยวข้อง
 • เชี่ยวชาญในการทดสอบการทำงานของซอฟต์แวร์
 • เชี่ยวชาญในการทดสอบเบราว์เซอร์หลายรุ่น (Firefox, Chrome, Safari, Internet Explorer)
 • เชี่ยวชาญในการทดสอบอุปกรณ์หลายประเภท (handset, tablet, PC, etc)
 • มีความรู้ด้าน Software Development และสามารถทำความเข้าใจ Technical Documentations ในภาษาอังกฤษ
 • มีความสามารถในการแก้ปัญหาและสื่อสารได้ดี
 • เรียนรู้ได้เร็ว ติดตามและทดลองเทคโนโลยีใหม่ ๆ อยู่เสมอ
 • Postman
 • PostgreSQL
 • Cypress, Selenium, or Robot framework
 • Git commands
 • Curl command