ร่วมงานกับเรา

รู้จักเราให้มากขึ้น

BTimes : ENRES แพลตฟอร์มบริหารข้อมูลใช้พลังงานในตึกสูง โรงงาน ยุคเอไอ
ENRES to GSB
Smart City เมืองดีสำหรับทุกคน The Happening สิ่ง • ประกอบ • สร้าง
ENRES สตาร์ทอัพสายประหยัดพลังงานทางเลือกใหม่ด้วยเทคโนโลยี I TNN Startup
Startup Marketplace is Live Now : ENRES
ENRES พลังงานเพื่อคุณ !!
จัดการพลังงานด้วยระบบสมองกลอัจฉริยะ AI และ IoT by ENRES
แพลตฟอร์มเพิ่มประสิทธิภาพการใช้พลังงาน MONO29 NEWS
[AIS The StartUp] ENRES สตาร์ทอัพสาย IoT กับการประหยัดพลังงานด้วยเทคโนโลยี AI

ร่วมงานกับเราจะได้อะไรบ้าง

 • ออฟฟิศอยู่ใกล้ BTS สถานีเสนานิคม เดินทางสะดวก ของกินเพียบ
 • ได้ร่วมงานและเรียนรู้จากรุ่นพี่ Software Engineer จากบริษัทใน Silicon Valley
 • MacBook Pro แต่งกายตามสบาย เวลาเข้างานยืดหยุ่น
 • บริษัทส่งเสริมให้มีการพัฒนาตัวเองและเรียนรู้สิ่งใหม่ๆอย่างต่อเนื่อง
 • ได้ทำงานในระบบที่มีลูกค้าใช้จริงและกำลังเจริญเติบโตรวดเร็ว มี Impact
 • ประกันสุขภาพกลุ่ม เบิกค่ารักษาพยาบาล/ทำฟันได้ ประกันสังคม สามารถทำงานแบบ Hybrid Working
ส่ง resume พร้อมแนบผลงานที่ผ่านมา ระบุตำแหน่งที่ต้องการ ส่งมาได้ทาง [email protected]

ตำแหน่งที่เรากำลังตามหา

Software Engineer (Front-End)

Responsibilities

 • เรียนรู้ ศึกษา ค้นคว้าและพัฒนาตัวเอง รวมทั้งถ่ายทอดความรู้ระหว่างกันใน high performance ทีม เพื่อส่งเสริมให้เกิดการพัฒนาความรู้ ความสามารถ และ expertise ของทีมอย่างต่อเนื่อง
 • เรียนรู้และทำงานร่วมกันในการทำงานแบบ Agile ทีม มีความคล่องตัวและมีประสิทธิภาพในการทำงาน ทั้งนี้เพื่อให้สอดคล้องกับ Product Development Life-cycle ที่มีความยึดหยุ่นและมีประสิทธิภาพสูง
 • ออกแบบและพัฒนา Web Application ด้วยเทคโนโลนีชั้นนำของโลก (Cutting Edge Technology)
 • ออกแบบและพัฒนา Big Data Platform ที่มีประสิทธิภาพสูงและสามารถรองรับการขยายการทำงานและข้อมูลขนาดใหญ่ได้ในอนาคต (efficiency and scalability)
 • ออกแบบและพัฒนา Front-end ที่มีการแสดงผลต่างๆจาก Data Analytics ให้เข้าใจง่ายและเหมาะสมสำหรับการนำไปใช้จริง (UX and UI)
 • เรียนรู้และเข้าใจการทำงานแบบ Test Driven Development และรับผิดชอบในการทำ Unit Test ในขอบเขตงานของตนเอง
 • ร่วมกันกับทีมในการพัฒนาและส่งเสริมการกระบวนการทำงานของทีมพัฒนาให้สอดคล้องกับการทำงานแบบ DevOps

Required Skills & Qualifications

 • มีประสบการณ์ทำงานตั้งแต่ 1 ปีขึ้นไป
 • มีประสบการณ์การเขียนโปรแกรมด้วย React JS (React Web หรือ React Native)
 • ให้ความสำคัญและสามารถทำงานร่วมกับผู้อื่นเป็นทีม มีความเชื่อว่างานที่เกิดจากการคิด การวิเคราะห์ร่วมกันจากคนในทีม จะก่อให้เกิดงานที่มีคุณภาพและประสิทธิภาพมากกว่างานที่เกิดจากความคิดคนใดคนหนึ่ง
 • การศึกษาวุฒิปริญญาตรี สาขา Computer Science, Software Engineering, Computer Engineering หรือสาขาอื่นที่เกี่ยวข้อง
 • มีประสบการณ์การเขียนโปรแกรมในภาษาและเทคโนโลยีดังต่อไปนี้ PHP,Javascript, HTML/CSS, และ SQL
 • มีความสนใจในการศีกษาค้นคว้าและพัฒนาตัวเองอย่างต่อเนื่องในขอบข่ายของ Software Development สามารถอ่านและทำความเข้าใจ Technical Documentations ในภาษาอังกฤษ
 • ประสบการณ์การใช้ Source Control เช่น Github หรืออย่างอื่นที่เกี่ยวข้อง

Technology

 • Next.js (React Framework)
 • Redux Toolkit
 • Electron.js
 • TypeScript
 • HTML/CSS
 • Lumen (PHP Framework)
 • TimescaleDB
 • Docker
 • AWS service